När det kommer till bildhantering så kan man göra det precis hur svårt eller lätt man vill, men resultatet kommer alltid reflektera hur mycket arbete du är villig att lägga ner. Vissa nöjer sig med att justera bildernas ljus och färgkontrast för att få en bild som bättre stämmer överens med hur det faktiskt såg ut. Andra lägger ner timmar på att fixa överexponeringar, ta bort skönhetsfläckar från både personer och omgivning samt reducera brus.

Om du ska behandla stora mängder bilder som ser relativt lika ut (samma ljusförutsättningar etc.) så kan det vara bra att skapa en mall i ditt bildhanteringsprogram så att du slipper göra samma ändringar för hand på varje bild. Lägg helt enkelt till alla ändringar du vill göra i mallen och applicera den sedan på de bilder du vill ändra.

HDR-bilder

High Dynamic Range-bilder betyder att du i en och samma bild får otrolig detaljrikedom i både ljus och mörka områden, något som generellt inte är möjligt med en ”vanlig” bild. Det bästa sättet att få en HDR-bild är med en systemkamera som stödjer funktionen APB, med vilken du tar tre eller fler bilder i snabb följd med väldigt olika exponering. Du tar sedan din väldigt ljusa bild, din normalljusa bild och din väldigt mörka bild och sammanställer dem till en bild i till exempel Photoshop. Resultatet blir en bild med enorm detaljrikedom och fantastiska ljuseffekter.